Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

یرموک: ویرانه های اردوگاه پناهندگان فلسطینی

تصویر بقایای اردوگاه یرموک، محل زندگی پناهندگان فلسطینی در دمشق را نشان می‌دهد. تعداد فلسطینی‌هایی که توسط رژیم اسد در کمتر از سه سال گذشته کشته شده‌اند، بیش از فلسطینی‌هایی‌ست که رژیم نژادپرست اسرائیل در 65 سال گذشته در فلسطین‌اشغالی به قتل‌رسانده‌است.

پاسخ دهید