Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

چرا حکومت سوریه سه رهبر اسلامگرای افراطی را از زندان آزاد کرد؟

شرح ماجرای سه نفر از رهبران فرقه‌های اسلامگرایی که هم اکنون در سوریه می‌جنگند را در لینک زیر بخوانید. این سه نفر در نیمه سال 2011 توسط رژیم اسد از زندان آزاد شده، اندکی بعد دست به تشکیل گروه‌های مسلح زدند و به تدیریج به یکی از قوی‌ترین گروه‌‌های مسلحِ در حال مبارزه در سوریه تبدیل شدند. این عکس کمتر دیده‌ شده در زندان صيدنايا برداشته‌شده است.

نظر دبیر بخش رسانه‌های سوری:
بسیاری از سوری‌ها معتقدند رژیم سوریه در گروه‌های مربوط به القاعده –دست‌کم – نفوذ کرده و موثر است. فعالیت‌های این گروه‌های تروریستی به اشکال گوناگون به رژیم کمک می‌رساند درحالی که ازهرلحاظ به ضرر انقلاب مردمی سوریه است. ماجرای این سه اسلامگرای تندرو که درست در زمان اوجگیری بحران سوریه توسط دولت از زندان آزاد شدند و داستانهایی مشابه این می تواند شاهدی بر صحت این ادعا باشد. می‌توان تصور کرد این گروه‌ها توسط رژیم سوریه و همپیمانانش (از جمله ایران و حز‌ب‌الله) مورد استفاده قرار می‌گیرند تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده توسط رژیم سوریه –به بهانه مبارزه با القاعده- توجیهی منطقی پیداکند.
http://therepublicgs.net/2013/11/04/the-tale-of-the-friends-of-saidnaya-the-strongest-three-men-in-syria-today/

پاسخ دهید